ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Καταγγελία για τη διάκριση του ανθυγιεινού επιδόματος

Καταγγελία για τη διάκριση του ανθυγιεινού επιδόματος

"Μετά την δημοσίευση στην εφημερίδα της κυβερνήσεως ( τεύχος β 2611/21-4-2023) της από κοινού υπουργικής απόφασης για τον καθορισμό του επιδόματος της επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας  των υπαλλήλων του υπουργείου υγείας και την κατάταξη των Δ.Ε. Πληρωμάτων Ασθενοφόρου των Κέντρων Υγείας στην κατηγορία Β’ , έναντι της κατάταξης των πληρωμάτων του Ε.Κ.Α.Β. στην κατηγορία Α’, καταγγέλλουμε, τη δυσμενή σε βάρος μας διάκριση ως κατάφορη αδικία και τη δημιουργία υπαλλήλων δυο ταχυτήτων με το ίδιο αντικείμενο εργασίας στο δημόσιο τομέα.

Η γνωστοποίηση της υπάρχουσας κατάστασης ως προς τις συνθήκες εργασίας. τα καθήκοντα, τις υποχρεώσεις και τη διαχείριση των Πληρωμάτων των Κέντρων Υγείας έχει γίνει σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, κανείς όμως δεν ανέλαβε τη λύση τους. Με την απόφαση αυτή για ακόμη μια φορά η διάκριση γίνεται ολοφάνερη και η προνοσοκομειακή φροντίδα διαχωρίζεται για πολίτες Α και Β κατηγορίας. Το ΣΩ.Π.Α-Π.ΕΔ.Υ. θα ενεργήσει με κάθε νόμιμο ένδικο δικαίωμα του για να διαφυλάξει την αξιοπρέπεια των συναδέλφων των Κέντρων Υγείας ."

Ο Πρόεδρος                                                                                                                   

ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Ο Γεν. Γραμματέας

ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ

                      

ΣΩΠΑ - ΠΕΔΥ

Το Σωματείο μας υπό την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΠΕΔΥ (ΣΩ.Π.Α.-Π.Ε.Δ.Υ.)»  είναι νόμιμα συστημένο από το 2016 Πανελλήνιο Πρωτοβάθμιο Συνδικαλιστικό Σωματείο, με έδρα τη Θεσσαλονίκη που εκπροσωπεί τους εργαζόμενους (Πληρώματα Ασθενοφόρου,  Οδηγούς, Επικουρικούς, Οδηγούς Ο.Α.Ε.Δ.), που υπηρετούν ως προσωπικό Πληρωμάτων Ασθενοφόρου στα Κέντρα Υγείας και τα Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία (Π.Π.Ι.) της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας όλης της Επικράτειας.

Εγγραφείτε
στο Σωματείο

Ακολουθείστε τα βήματα κατεβάζοντας και συμπληρώνοντας την αίτηση εγγραφής για να γίνετε μέλος του Σωματείου και επικοινωνήστε μαζί μας για απορίες και διευκρινίσεις.

Περισσότερα

ΔΡΑΣΕΙΣ